top of page

CUSTOMER CARE

กฏการเปลี่ยนและเคลมสินค้า

 

1. เมื่อได้รับสินค้า ขอความกรุณาให้ลูกค้าถ่ายวีดีโอตอนของถึงและตอนแกะกล่องสินค้า หากสินค้าเสียหายทางร้านจะใช้เป็นหลักฐานในการเคลม

 

2. กรณีที่พบว่าสินค้าเสียหายและต้องการเคลมสินค้า ขอความกรุณาให้ลูกค้าแนบหลักฐานต่อไปนี้เพื่อแจ้งเคลมสินค้า 1. รูปหน้ากล่อง 2. รูปด้านข้างกล่องทั้ง 4 ด้าน และ 3. คลิปวิดีโอ
 

3.นโยบายการคืนเงินสินค้า

  -บริษัทมีนโยบายการคืนสินค้าเต็มจำนวน โดยคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม มีอุปกรณ์ครบเหมือนตั้งแต่ที่ได้รับสินค้าไป เช่น กล่องสินค้า พลาสติกห่อหุ้มหรือไปจนถึง คู่มือ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงจะสามารถคืนเงินได้ หากไม่เป็นไปตามสภาพดังกล่าว ทางบริษัทขออนุญาตสงวนสิทธิในการคืนเงิน แม้กรณีใดๆก็ตาม
 

ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านแกะกล่องและตรวจสอบสินค้า ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้าค่ะ

 

หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวทางร้านจะไม่สามารถเคลมให้ได้ค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

PAYMENT METHODS

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments
-Installment

Payment Methods
bottom of page